Voorwaarden deelname 2023

Deelnemers aan de Kunstmarkt Haaksbergen gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden voor deelname.

 1. De kunstmarkt zal plaatsvinden op zondag 23 juli van 12.00 tot 17.00 uur
 2. De markt zal plaatsvinden in het Park Scholtenhagen
 3. Inschrijven kan uitsluitend via het aanmeldformulier
 4. De inschrijving dient voorzien te zijn van recent beeldmateriaal van uw kunstvorm
 5. Aan de hand van het meegezonden beeldmateriaal zal er een selectie plaats vinden. Er wordt gekeken naar kwaliteit, originaliteit en diversiteit van de kunst
 6. In juni ontvangt u bericht of u geselecteerd bent om deel te nemen
 7. Uw deelname is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld
 8. Bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de kunstmarkt bestaat er geen recht op restitutie, tot deze datum kunt u kosteloos annuleren
 9. De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn en mag alleen eigen kunst tonen en voor verkoop aanbieden
 10. Het inrichten van de kraam kan vanaf 8.30 (absoluut niet eerder). Om 10.30 uur moet uw auto van het terrein verwijderd zijn
 11. Extra expositie ruimte naast de kraam moet vooraf bij de inschrijving worden aangevraagd 
 12. U dient tot het einde van de kunstmarkt aanwezig te zijn en u mag om 17.00 uur beginnen met opruimen mits met de organisatie anders is afgesproken
 13. Tijdens opbouw en afbouw is eenrichtingsverkeer van kracht
 14. De kraam dient na afloop leeg en schoon achtergelaten te worden
 15. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van het bestuur en/of de hulpverleners
 16. Het bestuur van de kunstmarkt is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na de kunstmarkt
 17. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om de kunstmarkt voortijdig te annuleren. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten
 18. Daar waar deze algemeen voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de stichting Art4More